Зурначий Муса

15 Январь 2017
K2_ITEM_AUTHOR 

Къийнийнийигъыл’ йихъбышдихиваршеехаlббадоюкан, гьуlрматыканинсанаррастынахъавайли. Манбышдагьаарнаахтыйнидоюслайикьраворна. Манбышеджогьаъаниюгниишбышиквахивын, районын до ахтыхъаъасчалышмишоохьи. Къийнийнайишдагафманбышдисанкъунигьаlкlеевухьес. МанаМишлешнихивееешемышехьеназурначийМагьмудов Муса ворна.1

 

Муса чоджийюгнасанаъаlткарыхьайгыргынкъукlлеюгдаацlа. Манкъунсанаъаlтылхъанаlшкь, гьаваскlыл'валикегидгъыл. Хылехъацlедда зурна алятlыйнкъаlманакlыл'нагадений. Сенбыаlрейнчеадкlын, манагьаlкlенакьавалчийыхьа. Къийнаманааlдатийзурначийворна.

Гьаlшде Муса чоджийМишлешнихивникьавалчершинидестейнауlзвуворна. МанбышдадестеСувал'нимагьаlлыл' доюкайийсаныквавобна. Манбышиништиракденасадават-давлатилгъечlыдеш. Къавалчершегьаъани «Сарыбаш», «Магьаlчкъала», «Бег' гюъарана», «Истагъхъигъейшена», «Гьайвагулий», «Сагьармакьамын» маlъракабышешидаъанахаlддасенбыводонбы.

Манкъвеезаканигорушеувгьойн: «Гьаъанисанаъаlтыхъадюгунйийписынэйхьендешки. Зыйиздиешбышеехаlдданандаватбыгьекlу. Зыиштиракгьауйнидаватбышингьыlсабкъийнайикlелахудеш. Сеней энкикlыл'бахьебцlал'нидаватбышее ши воохьи. Гьийднисенбышееманчинсайагъаллаыхьа. Хиваршейнчеинсанаркочмишоохьигибгъылыйлехъийгъа, даватбыдкlыл' хъыхьа. Къисматейдынбыводунбыджад».

Зурна, накьрайихъбышдимаданиятыквабагълыданандезгагьбыводунбы. Гьихъагыргынихиваршеекьавалчершинадестебынийэйхьен. Гьаlшдекlылда-кlылдаманбыдешинбыхьиннеаlрейнчеаlл'гьааlводонбы. ЙихъбышихъадсабабатнадестегьаlшдеМишлешнихивееавхувобна. Маныд Муса чоджийхьиннениадамейршингьунарводун.

Муса чоджийхьиннениигитершехиваршис, элис, йишдихалкьысярашугъгьели; джамаъаlтын до, маданиятгьуваджесчалышмишоохьи. Манабгьинидагъамнивахтал' сибыкнаишдешобна.

Муса чоджий, йигънизурнайнсесйишдисувабышилекамдехьен!

Яндекс.Метрика
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree