КьоIнахъувхьана Ватан

Дюнйейни таарыхе джурабаджур бадалхьайбы эйхьи. АIсас ман водун ыкеккани сиясатыке багълыда. Вахтале-вахталхъа дюнйейна кIарта бадалоохьена. Варкарыкван, девлетикван, гьуIджумыкан оIлкабы гьыIгъайкар. Манчини джигеехъа медынбы къурмишехьи. Сабара асырбышиле манбыд веранхьа аху, манчини кIаджарбышике медын вилаетбы къурмишехьи. Анджах гьар миллетис Аллагье са Ватан гьуво. Мани ватаныл’ дюнйейлхъа арайли, мани ватаныл’ ешайиш къурмишаъа ва мани ватанылир аIхратылхъа айкIан. ШакIле таарыхын гьагван аIмалыква, гьуджумыква алеетIуйн джигабы, мысахье чини ессийсахъа сийкIаланбыки. ЦIаIхбышихъаб мисала вобна: «Дама чини йиссейни архылхъа сивийкIалнаки».