2023 СЕН БАРАКАЙДА ИХЬЕН!

ЦIедын сен ЦIедын сен табрикаъан !

 2023 сен быкырхьес кlылбанана вахт авху.  Оlтмишехьени сенни феврал’ни 24-чил Украине СВО гидгъыл. Манчин хаlббананбышди хаахъа баляа абы. Манчихъа ил’дяакы, ыlмыр давамоохьи вобна.2022 сен даlвъийкван, медни дагъамийвал’бышикван ыхьейид, мани сен югун ишбыд кlыл’да деш ыхьа. Умуд гьааъана, 2023 сен цlаlхбышис гьалед баракайкван, болун раlгьатын ихьес.Аlзизын   цlахбы! Тезе сен шос мубаракда ихьен, вушди хайбышее шадлыгъбы ихьенбы, фыкрейдын хайирнан ишбы тезе сенийка быкырхьенбы.

«Нур» кIазетын редакция